Je bent er door ons al eerder over geínformeerd: de gemeente heeft de subsidiesystematiek veranderd. Dat geldt nu ook voor Cultuur&Co.         Voorheen moest je, nadat je advies had gekregen van Cultuur&Co nogmaals een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat hoeft nu niet meer.                     Je dient voortaan één keer je aanvraag in en je ontvangt, nadat Cultuur&Co. de aanvraag heeft beoordeeld, de uitslag.