Kernteamleden

Gerard Hendriks
Bibliotheek aan de Vliet

Gerard Hendriks is directeur van Bibliotheek Aan de Vliet sinds september 2020. In zijn vorige bibliotheekleven is hij betrokken geweest bij allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, groot en klein. ‘Cultuur is wat is ons als mens onderscheidt en wat ons tegelijk bindt.’ De Bibliotheek Aan de Vliet laat mensen graag kennismaken met diverse uitingen van cultuur om hun interesse en nieuwsgierigheid te stimuleren.

Lea vdr Vinde

Lea van der Vinde 
Huygens Museum (Huygens’Hofwijck & Museum Swaensteijn)

Lea is sinds het voorjaar 2022 de nieuwe directeur van Huygens Museum. Zij volgde Peter van der Ploeg op.

25560395328_d3a6d52174_k

Rogier Helwig
Theater Ludens

Rogier is directeur van Theater Ludens. Voor zijn werk als theaterdirecteur was hij werkzaam als acteur en regisseur in de theaterwereld. Hij woont in Leidschendam. “Cultuur is het cement van de samenleving. Cultuur brengt vrolijkheid, emotie, bezinning en verdieping. Een stad zonder levendige cultuur en evenementen is doods. Wie wil daar nou wonen?” Als penvoerder van Cultuur&Co. is hij het aanspreekpunt van Cultuur&Co. en verzorgt bijeenroepen en verslaglegging van de vergaderingen en onderhoud het contact met de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Annet Weijermars
Huygens Muziekfestival

Annet Weijermars is sinds 2017 voorzitter van het Huygens Festival, een festival voor klassieke muziek in Voorburg.  Zoals Ramsey Nasr betoogt: ”Kunst en cultuur zijn geen ornament maar een fundament van onze samenleving”.  Mensen die zich met cultuur bezighouden zijn bij uitstek creatief en daardoor in staat om te gaan met veranderende en moeilijke situaties. Ik wil graag dat de kracht van cultuur herkend wordt en ingezet wordt om zoveel mogelijk mensen daar profijt van te geven.