Cultuur&Co Quickscan

Beantwoord de aanvraag aan de cultureel-inhoudelijke doelstelling?

Heel goed! Geef bij de aanvraag duidelijk aan op welke punten je aanvraag voldoet. Heb je geen idee wat de doelstelling is? Kijk dan bij de wegingsfactoren op de pagina ‘Werkwijze en Voorwaarden‘.

Geef duidelijk aan welk deel wel voldoet aan de cultureel-inhoudelijke doelstelling. Hoie beter het aansluit, des te meer kans op subsidie.

Jammer! Je aanvraag voldoet op dit punt dus niet aan de eisen, je loopt een verhoogd risico op afwijzing.

Is er sprake van een samenwerking met een andere lokale partij?

Geweldig! Geef bij het indienen van de aanvraag duidelijke informatie over de partij waarmee je samenwerkt

Geef in je aanvraag duidelijk aan op welke manier er wel wordt samengewerkt en met wie.

Samenwerken met lokale partijen kan in je voordeel werken maar is geen doorslaggevende factor in toekennen van een subsidie.

Is er sprake van co-financiering?

Super! Geef bij het indienen van de aanvraag duidelijke informatie over de financierende partij(en), contactgegevens van de co-financier en om welk bedrag dit gaat (toegezegd en/of aangevraagd).

Door een project te co-financieren maak je meer kans op subsidie. Nu heb je een hoger risico op (gedeeltelijke) afwijzing.

Worden diversiteit en inclusiviteit gestimuleerd?

Geweldig! Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving.

Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving

Diversiteit en inclusiviteit wordt meegewogen in een aanvraag, maar is geen doorslaggevende factor in toekennen van een subsidie.

Versterkt dit het imago van Leidschendam, Voorburg en/of Stompwijk?

Prima! Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving.

Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving

Je loopt een verhoogd risico op afwijzing.

Is er sprake van vrijwilligersinzet bij deze activiteit?

Hardstikke goed! Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving.

Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving

U loopt een verhoogd risico op afwijzing.

Betreft het een vernieuwende activiteit?

Geweldig! Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving.

Geef bij de aanvraag hiervan een duidelijke omschrijving

Vernieuwing juichen wij toe, maar is geen doorslaggevende factor in toekennen van een subsidie.